I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA EDUKATORÓW I POPULARYZATORÓW HISTORII

Serdecznie chcemy zaprosić na I Ogólnopolską Konferencję Edukatorów i Popularyzatorów Historii. Celem konferencji jest przedstawienie ciekawych metod mających na celu popularyzację historii, wykorzystywanych na lekcjach w szkole, lekcjach muzealnych czy różnego rodzaju warsztatach. Podczas konferencji liczymy na wymianę doświadczeń między nauczycielami, rekonstruktorami, edukatorami muzealnymi i innymi osobami, które zajmują się edukacją historyczną. Mamy nadzieję, że ta konferencja będzie szansą na przybliżenie ciekawych narzędzi i metod w popularyzacji historii.

Czas na wygłoszenie referatu to 20 minut. Efektem konferencji będzie wydanie publikacji w formie książki dostępnej online. Gotowe teksty można przesyłać do końca maja. Publikacja będzie przygotowana do końca sierpnia.

Termin konferencji – 2 kwietnia 2022 r.

Forma konferencji – zdalna (online)

Termin zgłaszania się prelegentów – do 15 marca 2022 r.

Publikacja po konferencji – książka online, opublikowane do końca sierpnia 2022 r.

Termin przyjmowania referatów do publikacji – do 20 czerwca 2022 r.

Organizatorami konferencji są Międzywydziałowe Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Dziennikarstwa Historycznego oraz czasopismo Temat Edukacja.

Sekretarze: dr Anna Krygier, mgr Magdalena Kończewska

W celu zgłoszenia się jako prelegent na konferencję prosimy o wypełnienie formularza online:

https://forms.gle/LZS1QqY2nCEzL2qY6

Strony: 1 2

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑